i

Płatności

Opłaty za jeden semestr nauki

Cena kursu standardowego (33x70 min.) wynosi 730 zł (wpłata jednorazowo całej kwoty), lub 780 zł (w ratach - pierwsza wpłata 300 zł i dwie raty po 240 zł).

Cena kursu dla dzieci (33x50 min.) wynosi 510 zł (wpłata jednorazowo całej kwoty), lub 560 zł (w ratach - pierwsza wpłata 200 zł i dwie raty po 180 zł).

Wpłaty pierwszej raty bądź jednorazowej wpłaty całej kwoty należy dokonać w pierwszym tygodniu zajęć.

Wpłaty drugiej i trzeciej raty należy dokonać do 31 października i do 15 grudnia w semestrze zimowym i odpowiednio do 31 marca i do 15 maja w semestrze wiosennym.

Osoby, które zapisują się do nas po raz pierwszy prosimy o dokonanie pierwszej wpłaty w momencie zapisu, przed rozpoczęciem zajęć, aby zagwarantować sobie miejsce w grupie.

Zniżki dla rodzin

Dla 2 osób:

2 x kurs standardowy (2 x 70 min.): 1460 zł płatność ratalna / 1320 zł wpłata jednorazowa
1 x kurs standardowy i 1 x kurs dla dzieci (70 min. i 50 min.): 1240 zł / 1140 zł
2 x kurs dla dzieci (2 x 50 min.): 1020 zł / 950 zł

Dla 3 lub więcej osób zniżki wynoszą ok. 10% przy płatności ratalnej i ok. 15% przy wpłacie jednorazowej.

Nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy w wypadku rezygnacji z kursu, ani też nieobecności na zajęciach (dotyczy to również wyjazdów na tzw. zieloną szkołę).

Dane do wpłaty i numer konta