i

Kursy dla dzieci

Program kursu dla dzieci jest przewidziany dla uczniów co najmniej 2 klasy szkoły podstawowej. W miarę zainteresowania organizujemy również grupy dla młodszych dzieci, 6 – 7 latków, które nie są łączone ze starszymi dziećmi i pracują na odpowiednich dla swojego wieku materiałach.

W wypadku najmłodszych dzieci, w przedziale 8 – 10 lat, ściśle przestrzegamy kryterium wieku, co umożliwia dobór metod i materiałów dydaktycznych oraz sposobu prowadzenia zajęć najbardziej odpowiednich dla danej grupy wiekowej.

Grupy są jednolite wiekowo - osobne grupy dla ośmio-, dziewięcio- i dziesięciolatków, lub jeżeli taki podział jest niemożliwy ze względu na wybór terminu zajęć, różnica wieku w grupie może wynosić najwyżej jeden rok. Dzieci nie spotykają się w jednej grupie z nastolatkami.

Zajęcia w grupach dziecięcych trwają 50 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu.

Na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum - w zależności od momentu podjęcia nauki i tempa robienia postępów - zajęcia zostają wydłużone do 70 minut i grupy dziecięce przechodzą na program nauki kursu standardowego.